LA CAPA LÍQUIDA

La capa líquida

La "Capa líquida" és una solució constructiva innovadora, que millora l'eficiència energètica, utilitzant subproductes industrials i d'acord amb els nous requeriments del CTE.

Ampliar informació

Galeria multimèdia

Àrids, formigons i morters - Grup Curanta
Grup Curanta

Grup Curanta, és un grup d’empreses especialitzades en l’extracció i classificació d’àrids, fabricació i subministrament de derivats del ciment, al servei de la construcció des de l’any 1960.
L’elaboració i classificació dels diferents materials passa per un rigorós control de qualitat, fet que ens ha proporcionat la confiança dels millors professionals i empreses del nostre sector.